گرامر انگلیسی به زبان ساده

گرامر و ترجمه آهنگ های انگلیسی

زمان حال استمراری

 

زمان حال استمراري

ساختار

 

 

 

I

‘m

am

 

 

coming

going

doing

taking

You

We

they

‘re

are

She

He

it

‘s

is

کاربرد

1- براي بيان عملي که هم‌اکنون جريان دارد:

·         She is watching the TV.

·         He is working at the moment.

2- براي بيان عملي يا موقعيتي که در حال حاضر در حال وقوع مي‌باشد، اما الزاماً در همين زمان صحبت کردن در حال رخ دادن نيست:

·         I'm reading an exciting book.

·         He is learning Arabic.

(توجه داشته باشيد که مثلاً در جمله‌ اول، شخص گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول مطالعه کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتي است مشغول مطالعه کتاب است ولي هنوز تمام نشده است.)

3- براي بيان قراري تعيين شده در آينده:

·         I am meeting him at the park.

4- براي بيان كار يا شرايطي موقتي:

·         I'm living in a small flat now, but I'm trying to find a better one.
(در حال حاضر در يک آپارتمان کوچک زندگي مي‌کنم، اما دارم سعي مي‌کنم يک بهترش را پيدا کنم)

 

نكاتي در مورد هجي (افعال ing دار)

1- افعالي که به يک e ختم مي‌شوند، آن e حذف مي‌شود:

come, coming     take, taking     write, writing

ولي در مورد افعالي که به ee ختم مي‌شوند، اين قاعده صدق نمي‌کند:

agree, agreeing     see, seeing

2- در افعال يک بخشي (يک هجايي) که داراي يک حرف صدادار و يک حرف بي‌صدا مي‌باشند، حرف بي‌صداي آخر تکرار مي‌شود:

running, stopping, getting

ولي چنانچه حرف بي‌صداي آخر y يا w باشد، تکرار نمي‌شود:

showing, enjoying

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 11:46  توسط Mehdi  |